பெத்தலையில் பிறந்தவரை - Bethalayil Piranthavarai

 பெத்தலையில் பிறந்தவரை - Bethalayil Piranthavarai


பெத்தலையில் பிறந்தவரை

போற்றித்துதி மனமே-இன்னும்


சருவத்தையும் படைத்தாண்ட சருவவல்லவர்-இங்கு

தாழ்மையுள்ள தாய் மடியில் தலைசாய்க்கலானார்


குளிரும் பனியும் கொட்டிலிலே

கோமகனோ தொட்டிலிலே

ஆரிரோ ஆரிரோ ஆரிராரோ

ஆராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ

தூங்கு தூங்கு பாலா நீ (2)


1.சருவத்தையும் படைத்தாண்ட சருவ வல்லவர் – இங்கு

தாழ்மையுள்ள தாய் மடியில் தலை சாய்க்கலானார் – பெத்தலையில்


2.சிங்காசனம் வீற்றிருக்கும் தேவ மைந்தனார் – இங்கு

பங்கமுற்றப் பசுத் தொட்டிலில் படுத்திருக்கிறார் – பெத்தலையில்


3.முன்பு அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக – இங்கு

மோட்சம் விட்டுத் தாழ்ச்சியுள்ள முன்னணையிலே – பெத்தலையில்


4.ஆவிகளின் போற்றுதலால் ஆனந்தங் கொண்டோர் – இங்கு

ஆக்களூட சத்தத்துக்குள் அழுது பிறந்தார் – பெத்தலையில்


5.இந்தடைவாய் அன்பு வைத்த எம்பெருமானை – நாம்

எண்ணமுடன் போய்த் துதிக்க ஏகிடுவோமே – பெத்தலையில்


Bethalayil Piranthavarai

Poartri thuthi manamae – Innum


Kulirum Paniyum Kottilelae

Komagano Thottililae

Aareero Aareero Aareraro

Aareero Aareero Aareraro

Thoongu Thoongu Paala Nee(2)


1.Saruvaththayum padaithaanda saruva vallavar -ingu

Thaalmayulla thaai madiyil thalai saaykalaanaar – Bethalayil


2.Singaasanam veetirukkum theva mainthanaar -ingu

Pangamutta pasu thoddilil paduthirukkiraar- Bethalayil


3.Munpu avar sonnapadi mudipatharkaaga -ingu

Moatcham viddu thaalchiyulla munnanaiyile -Bethalayil


4.Aavikalin poattuthalaal aananthang kondoor – ingu

Aakkalooda saththathukkul aluthu piranthaar -Bethalayil


5.Ethadaivaai anbu vaitha emperumaanai – naam

Ennamudan poai thuthikka yeagiduvomay- Bethalayil


பெத்தலையில் பிறந்தவரை - Bethalayil Piranthavarai

பெத்தலையில் பிறந்தவரை
போற்றித்துதி மனமே-இன்னும்

1.சருவத்தையும் படைத்தாண்ட சருவவல்லவர்-இங்கு
தாழ்மையுள்ள தாய் மடியில் தலைசாய்க்கலானார்

குளிரும் பனியும் கொட்டிலிலே
கோமகனோ தொட்டிலிலே
ஆரிரோ ஆரிரோ ஆரிராரோ
ஆராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ
தூங்கு தூங்கு பாலா நீ (2)

1.சருவத்தையும் படைத்தாண்ட சருவ வல்லவர் – இங்கு
தாழ்மையுள்ள தாய் மடியில் தலை சாய்க்கலானார் – பெத்தலையில்

2.சிங்காசனம் வீற்றிருக்கும் தேவ மைந்தனார் – இங்கு
பங்கமுற்றப் பசுத் தொட்டிலில் படுத்திருக்கிறார் – பெத்தலையில்

3.முன்னம் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக – இங்கு
மோட்சம் விட்டுத் தாழ்ச்சியுள்ள முன்னணையிலே – பெத்தலையில்

4.ஆவிகளின் போற்றுதலால் ஆனந்தங் கொண்டோர் – இங்கு
ஆக்களூட சத்தத்துக்குள் அழுது பிறந்தார் – பெத்தலையில்

5.இந்தடைவாய் அன்பு வைத்த எம்பெருமானை – நாம்
எண்ணமுடன் போய்த் துதிக்க ஏகிடுவோமே – பெத்தலையில்

Bethalayil Piranthavarai
Poartri thuthi manamae – Innum

Kulirum Paniyum Kottilelae
Komagano Thottililae
Aareero Aareero Aareraro
Aareero Aareero Aareraro
Thoongu Thoongu Paala Nee(2)

1.Saruvaththayum padaithaanda saruva vallavar -Ingu
Thaazhmaiyulla Thaai madiyil thalai saaykalaanaar

2.Singaasanam veetirukkum Deva mainthanaar -Ingu
Pangamutta Pasu Thoddilil paduthirukkiraar

3.Munnam Avar sonnapadi mudipatharkaaga -Ingu
Moatcham vittu Thaalchiyulla munnanaiyile 

4.Aavikalin poattuthalaal Aananthang kondoor – Ingu
Aakkalooda saththathukkul Aluthu piranthaar 

5.Enthadaivaai Anbu vaitha Emperumaanai – Naam
Ennamudan poai Thuthikka yeagiduvomae
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post