விவரிக்க முடியாத அழைப்பு - Vivarikka Mudiyatha Alaippu

Vivarikka Mudiyatha  - விவரிக்க முடியாத விவரிக்க முடியாத அழைப்பு - Vivarikka Mudiyatha Alaippu விவரிக்க முடியாத அழைப்பு இது சொற்களில் புரியாத உறவு இது அழைத்தவர் உடன்வரும் பயணம் இது யாருக்கும் கிடைக்காத கிருபை இது-2 பெரியவரே அழைத…

நம்பிக்கையின் தேவனே - Nambikaiyin Devanae

நம்பிக்கையின் தேவனே - Nambikaiyin Devanae  Latest Tamil christian songs lyrics நம்பிக்கையின் தேவனே  நான் நம்பும் தெய்வமே  என்னில் வாழும் இயேசுவே  உம்மைத்தான் நம்புகிறேன் -2 எந்த நிலைமையிலும்  என் மறுமையிலும்    உம்மையே சார்ந்திர…

சேனைகளின் கர்த்தர் அவரது நாமம் - Seanaigalin Karthar Avarathu Naamam

சேனைகளின் கர்த்தர் அவரது நாமம் - Seanaigalin Karthar Avarathu Naamam சேனைகளின் கர்த்தர் அவரது நாமம் உண்மை உள்ளவர் என்பது அவர் அடையாளம் அவர் சொல்லும்போது எப்படி நடக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அவர் செய்த பின்பு எப்படி நடந்தது எவருக்…

ARPUDHANGAL ADAYALANGAL - அற்புதங்கள் அடையாளங்கள்

ARPUDHANGAL ADAYALANGAL - அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் உம் பாதங்கள் என்னை தேடி வந்தது உம் கரங்கள் நன்மைகள் செய்தது-2 உம் வல்ல செயல்கள் பெரியது நீர் திறக்கும் கதவுகள் சிறந்தது-2 அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எனக்குள் செய்யுமே அதிசயங்கள் அசா…

உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் - Um Prasannam Vanjikiren

உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் - Um Prasannam Vanjikiren  உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன்  சந்ததம் ஈந்திடுமே தகுதியற்ற பாத்திரம் நான்  கிருபையால் வனைந்திடுமே கேருபீன்கள் சேராபீன்கள்  உயர்த்திடும் பரிசுத்தரே ஸ்வாசமுள்ளோர் பணிந்து போற்…

நிறைவான அபிஷேகம் தாரும் - Niraivaana Abishegam Thaarum

நிறைவான அபிஷேகம் தாரும் - Niraivaana Abishegam Thaarum நிறைவான அபிஷேகம் தாரும் அளவில்லா கிருபைகள் ஊற்றும் ஆனந்த மழை பெய்ய செய்யும் அபிஷேக ஆழத்தை காட்டும்-2 இயேசுவே இயேசுவே உம்மிடம் நான் வந்தேன் இயேசுவே இயேசுவே உம்மிடம் தான் கேட்…

நான் நம்பும் நம்பிக்கை - Naan Nambum Nambikkai Lyrics

நான் நம்பும் நம்பிக்கை - Naan Nambum Nambikkai Lyrics  நான் நம்பும் நம்பிக்கை என்றும் நீரே - 2 நன்மை வந்தாலும் உம்மை நம்புவேன்  வராமல் போனாலும் உம்மை நம்புவேன் - 2 நீர் வாழ்கவே - 4 இயேசுவே  முற்றிலும் அறிந்த முப்பரனே என் முன்னே …

Load More
That is All