மங்களம் செழிக்க கிருபை - Mangalam Sezhikka Kirubai

 மங்களம் செழிக்க கிருபை - Mangalam Sezhikka Kirubai 


மங்களம் செழிக்க கிருபை

அருளும் மங்கள நாதனே


1.மங்கள நித்திய மங்கள நீ

மங்கள முத்தியும் நாதனும் நீ

எங்கள் புங்கவ நீ எங்கள் துங்கவ நீ

உத்தம சத்திய நித்திய தத்துவ மெத்த மகத்துவ

அத்தனுத் கத்தனாம் ஆபிராம் தேவ நீ


2.மங்கள மணமகன் அவர்க்கும்

மங்கள மணமகள் அவளுக்கும்

மானுவேலர்க்கும் மகானுபவர்க்கும்

பக்தியுடன் புத்தி முத்தியளித்திடும் நித்தியனே – உனைத்

துத்தியம் செய்திடும் சத்திய வேதர்க்கும்


3.சங்கை நித்திய நாதனும் நீ

பங்கமில் சத்திய போதனும் நீ

மங்கா மாட்சிமை நீ தங்கக் காசியும் நீ

இத்தரை இத்திரு மணத்தின் இருவர்

ஒத்து நல் இன்பம் உற்றவர் வாழ நடத்தியருளுமே       - மங்களம்Mangalam Sezhikka Kirubai Aruzhum

Mangala Naadhane — 2


1.Mangalam Nithiya Mangalame

Mangalam Muththiyum Naathanum nee — (2)

Engal Pungava nee, Engal Thungavane Nee

Uththama Saththiya, Niththiya Thaththuva, Meththa Magaththuva

Aththanu kaththanam, Aabiram Devanae — (2) — Mangalam


2.Mangala Manamagan avarukkum

Mangala Manamagal avazhukkum — (2)

Mannuvelarkum, Maganubavarkum

Bakthiyudan Buthi, Mukthiyalithidum

Nithiyane Ummai, Thuthiyam

Seithidum Sathiya Vetharkum — (2) — Mangalam


3.Sangai Niththiya Naathanum Nee

Pangamil Saththiya Pothanum Nee - (2)

Mangaa Maatchimai Nee Thanga kaasiyum Nee

Iththarai Iththiru Manaththin Iruvar

Oththu Nal Inbam Uttavar Vaazha Nadathiyarulum -(2) - Mangalam


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post