என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு - Enna Bakkiyam Evarkundu

 என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு - Enna Bakkiyam Evarkundu


பல்லவி


என்ன பாக்கியம், எவர்க்குண்டு

இந்தச் சிலாக்கியம்?


அனுபல்லவி

விண்ணவரும், புவிமேவும் முனிவர்களும்,

மன்னவருங் காணா மகிபனை யான் கண்டேன் — என்ன


சரணங்கள்


1. வானகந் தானோ – அல்லதிது – வையகந் தானோ?

ஆனகம் சென்று எழுந்த அரும்பொருள்

கானகந் தன்னில் என் கையில் அமர்ந்தது — என்ன


2.  போதும் இவ்வாழ்வு – பரகதி – போவேன் இப்போது;

ஏதேன் என்ற பரதீசும் வந்திட்டது;

எண்ணில்லாத செல்வம் என் கையில் கிட்டுது — என்ன


3.சாமியைக் கண்டேன் – மகானந்தம் – சாலவுங்கொண்டேன்,

காமரு தேங்கனி வாய்கள் துடிப்பதும்,

கண்ணும் மனமும் களிக்க விழிப்பதும் — என்ன


4.அன்னமும் நீயே – கிடைத்தற்கருஞ் சொன்னமும் நீயே;

மின்னறு மேகத் திருக்கை துறந்தையோ?

மேதினி தன்னை ரட்சிக்கப் பிறந்தையோ? — என்ன
Enna Bakkiyam Evarkundu

Intha Silakkiyam


Vinnavarum Puvi Meavum Munivarkalum

Mannavarum Kaana Magipanai Yaan Kanden – Enna


1.Vaanakan thaano Allathithu Vaiyakan thaano

Aanakam Sentru Eluntha Arumporul

Kaanakanth Thannil En Kaiyil Amarnthathu — Enna


2.Poothum Evvalvu Parakathi Povean Ippothu

Yethean Entra Paratheesum Vanthittathu

Ennillatha Selvam En Kaiyil Kittuthu – Enna


2.Saamiyai Kandean Maakanantham Saalayum kondean

Kaamaru Thengkani Vaaikal thudipathum

Kannum Manamum Kazhikka Vizhippathum – – Enna


4.Annamum Neeyae Kidaithathar Karunj Sonnamum Neeyae

Minnaru Mega thirukkai Thuranthaiyo

Meathini Thannai Ratchikka Piranthaiyo – Enna

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post