மறவாதே மனமே தேவ சுதனை - Maravathey Manamae Deva Suthanai

 மறவாதே மனமே தேவ சுதனை - Maravathey Manamae Deva Suthanai


பல்லவி


மறவாதே, மனமே,-தேவ சுதனை

மறவாதே, மனமே,-ஒருபொழுதும்


சரணங்கள்


1. திறமதாக உனைத் தேடிப் புவியில் வந்து,

அறமதாகச் செய்த ஆதி சுதன் தயவை - மறவாதே


2. விண்ணின் வாழ்வும் அதன் மேன்மை அனைத்தும் விட்டு

மண்ணில் ஏழையாக வந்த மானு வேலை - மறவாதே


3. கெட்ட மாந்தர் பின்னும் கிருபை பெற்று வாழ,

மட்டில்லாத பரன் மானிடனான தயவை - மறவாதே


4. நீண்ட தீமை யாவும் நீக்கிச் சுகம் அளித்திவ்

வாண்டு முழுதும் காத்த ஆண்டவனை எந்நாளும் - மறவாதே


5. நித்தம் நித்தம் செய்த நிந்தனை பாவங்கள்

அத்தனையும் பொறுத்த அருமை ரட்சகனை - மறவாதே


6. வருடம், வருடம் தோறும் மாறாத் தமதிரக்கம்

பெருகப் பெருகச் செய்யும் பிதாவின் அனுக்ரகத்தை - மறவாதேMaravathey Manamae Deva Suthanai

Maravathey Manamae Oru Pozhuthum


1.Thiramathaaga Unai Theadi Puviyil Vanthu

Aramathaaka Seitha Aathi Suthan Thayavai


2.Vinnin Vaazhvum Athan Meanmai Anaiththum Vittu

Mannil Yealaiyaai Vantha Maanu Vealai


3.Keatta Maanthar Pinnum Kirubai Pettru Vaazha

Mattillaatha Paran Maanidanaana Thayavai


4.Neenda Theemai Yaavum Neekki Sugam Aliththiv

Vaandu Muzhuthum Kaaththa Aandavanai Ennaalum


5.Niththam Niththam Seitha Ninthanai Paavangal

Aththanaiyum Poruththa Arumai Ratchakanai


6.Varudam Varudam Thorum Maaraa Thamathirakkam

Peruga Peruga Seiyum Pithaavin Anukkrakaththaiமறவாதே மனமே தேவ சுதனை - Maravathey Manamae Deva Suthanai


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post