மரித்தோர் எவரும் - Marithor Evarum

 மரித்தோர் எவரும் - Marithor Evarum பல்லவி


மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்,

வானெக்காளத் தொனி முழங்க.


அனுபல்லவி

எரி புகை மேக ரத மேறி

ஏசு மகா ராஜன் வருங்கால். - மரித்தோர்


சரணங்கள்


1. தூதர் மின் னாற்றிசை துலங்க,

ஜோதி வான் பறை இடி முழங்க,

பாதகர் நெஞ்சம் நடுநடுங்க,

பரிசுத் தோர் திரள் மனதிலங்க. - மரித்தோர்


2. வானம் புவியும் வையகமும்

மட மட வென்று நிலை பெயர,

ஆன பொருளெல்லாம் அகன் றோட,

அவரவர் தம் தம் வரிசையிலே. - மரித்தோர்


3. அழிவுள் ளோராய் விதைக்கப்பட்டோர்

அழியா மேனியை அணிந்திடுவார்;

எளிய ரூபமாய் விதைக்கப்பட்டோர்

என்றும் வாழும் ஜோதிகளாய். - மரித்தோர்Marithor Evarum Uyirthealuvaar

Vaaneakkaala Thoni Mulanga


Yeri Pugai Meaga Ratha Meari

Yeasu Mahaa Raajan Varunkaal


1.Thoothar Min Naattrisai Thulanga

Jothi Vaan Parai idi Mulanga

Paathakar Nenjam Nadu Nadunga

Parisuthor Thiral Manathilanga


2.Vaanam Puviyum Vaiyakamum

Mada Mada Ventru Nilai Peayara

Aana Porulellaam Agantroda

Avaravar Tham Tham Varisaiyilae 


3.Azhi Ulloraai Vithaikkapattoor

Azhiya Meaniyai Aninthiduvaar

Eliya Roobamaai Vithaikkapattoor

Entrum Vaalum Jothikalaai 


மரித்தோர் எவரும் - Marithor Evarum


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post