ஜீவ ஒளியில் போகிறேன் - Jeeva Ozhiyil Pogirean

 ஜீவ ஒளியில் போகிறேன் - Jeeva Ozhiyil Pogirean


1. ஜீவ ஒளியில் போகிறேன்;

போகிறேன் நான் போகிறேன்;

மீட்பர் நடந்த பாதையில்

போகிறேன் நான் போகிறேன்


பல்லவி


ஓர் வெண்ணங்கி ஓர் பொன்முடி,

ஓர் வாத்தியம் ஓர் மேல்வீடு,

ஓர் ஜெயக்கொடி ஓயா இன்பம்

எனக்குண்டு மோட்சத்தில் !

இயேசு என் இரட்சகர்

பாவந் தீர்த்தார்;

கல்வாரி மலையில் என் கடன் தீர்த்தார்!

அவரன்பில் நான் மூழ்கி

என்றும் பாடுவேன்;

வாழ்வேன் ஜீவ ஊற்றில் வாழ்வேன்


2. பாவிகள் நடுவில் போகிறேன்

போகிறேன் நான் போகிறேன்

மீட்பர் பின் சென்றால் ஜெயமுண்டு 

போகிறேன் நான் போகிறேன் - ஓர்


3. வீண் பக்திக்காரர் நகைத்தாலும்;

போகிறேன் நான் போகிறேன்

பூரண அன்பு பயம் நீக்கும்

போகிறேன் நான் போகிறேன் - ஓர்


4. சிலுவைக் கொடியுடன் போகிறேன்

போகிறேன் நான் போகிறேன்

மீட்பரின் நேசத்தைக் காட்ட நான்

போகிறேன் நான் போகிறேன் - ஓர்


5. பரிசுத்த ஆவியால் நிறைந்து,

போகிறேன் நான் போகிறேன்

மோட்சம்  சேருமட்டும் நிலைத்து 

போகிறேன் நான் போகிறேன்- ஓர்


Jeeva Ozhiyil Pogirean song lyrics in English


1.Jeeva Ozhiyil Pogirean

Pogirean Naan Pogirean

Meetppar Nadantha Paathaiyil

Pogirean Naan Pogirean


Oor Vennangi Oor Ponmudi

Oor Vaaththiyam Ooe Mealveedu

Oor Jeyakodi Ooyaa Inbam

Enakkundu Motchathil

Yeasu En Ratchakar

Paavanth Theerththaar

Kalvaari Malaiyil En Kadan theerthaar

Avaranbil Naan Moolgi

Entrum paaduvean

Magilvean Jeeva Oottril Vaazhvean


2. Paavigal Naduvil Pogirean

Pogirean Naan Pogirean

Meetppar Pin sentraal Jeyamundu

Pogirean Naan Pogirean


3.Veen Bakthikaarar Nagaiththaalum

Pogirean Naan Pogirean

Poorana Anbu Bayam Neekkum

Pogirean Naan Pogirean


4.Siluvai Kodiyudan Pogirean

Pogirean Naan Pogirean

Meetpparin Neasaththai Kaatta Naan


5.Parisuththa Aaviyaal Niraintha

Pogirean Naan Pogirean

Motcham Searumattum Nilaiththu

Pogirean Naan PogireanPost a Comment (0)
Previous Post Next Post