கல்யாணமாம் கல்யாணம் - kalyanamam kalyanam

கல்யாணமாம் கல்யாணம் - kalyanamam kalyanam


கல்யாணமாம் கல்யாணம்

கானாவூரு கல்யாணம்

கர்த்தர் இயேசு கனிவுடனே

கலந்து கொண்ட கலியாணம்


1.விருந்தினர் விரும்பியே

அருந்த ரசமும் இல்லையே

அறிந்த மரியாள் அவரிடம் 

அறிவிக்கவே விரைந்தனள் 


2.கருணை வள்ளல் இயேசுவும்

கனிவாய் நீரை ரசமதாய்

மாற்றி அனைவர் பசியையும்

ஆற்றி அருளை வழங்கினார்


3.இல்லறமாம் பாதையில்

இல்லை என்னும் வேளையில்

சொல்லிடுவீர் அவரிடம்

நல்லறமாய் வாழுவீர்kalyanamam kalyanam

kanavuru kalyaNam

karththar Yesu kanivudane

kalanthu konda kalyanam


1.Virunthinar virumpiye

Aruntha Rasamum Illaiye

Arintha Mariyalum Avaridam

Arivikkavae Viranthanal


2.karunai Vallal Yesuvum

kanivai Neerai Rasamathai

Mattri Anaivar pasiyaiyum

Aattri Arulai Valanginaar


3.Illaramam Pathaiyil

Illai Ennum Vellaiyil

Solliduveer Avaridam

Mallaramai vazhuveer 


கல்யாணமாம் கல்யாணம் - kalyanamam kalyanam


கல்யாணமாம் கல்யாணம்

கானாவூரு கல்யாணம்

கர்த்தர் இயேசு கனிவுடனே

கலந்து கொண்ட கலியாணம்


1.விருந்தினர் விரும்பியே

அருந்த ரசமும் இல்லையே

அதை அறிந்த மரியாளும்

ஆண்டவரிடம் சொன்னாளே


2.கருணை வள்ளல் இயேசுவும்

கனிவாய் நீரை ரசமதாய்

மாற்றி அனைவர் பசியையும்

ஆற்றி அருளை வழங்கினார்


3.இல்லறமாம் பாதையில்

இல்லை என்னும் வேளையில்

சொல்லிடுவீர் அவரிடம்

நல்லறமாய் வாழுவீர்


 


kalyanamam kalyanam

kaanavuru kalyanam

karththar yesu kanivudane

kalanthu konda kalyanam


1.virunthinar virumpiye

aruntha rasamum illaiye

athai arintha mariyalum

aandavaridam sonnalae


2.karuNai vallal yesuvum

kanivai neerai rasamathay

mattri anaivar pasiyaiyum

aattri arulai vazhangkinar


3.Illaramam pathaiyil

Illai ennum vellaiyil

solliduveer avaridam

nallaramai vazhuveer


கல்யாணமாம் கல்யாணம் - kalyanamam kalyanam


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post