தெய்வன்பின் வெள்ளமே, திருவருள் - Deivanbin Vellamae Thiruvarul

 தெய்வன்பின் வெள்ளமே, திருவருள் - Deivanbin Vellamae Thiruvarul


1. தெய்வன்பின் வெள்ளமே, திருவருள் தோற்றமே,

மெய்ம் மனதானந்தமே!

செய்ய நின்செம்பாதம் சேவிக்க இவ் வேளை

அய்யா, நின் அடி பணிந்தேன்.


2. சொந்தம் உனதல்லால் சோர வழி செல்ல

எந்தாய் துணிவேனோ யான்?

புந்திக்கமலமாம் பூமாலை கோர்த்து நின்

பொற்பதம் பிடித்துக் கொள்வேன்.


3. பாவச் சேற்றில் பலவேளை பலமின்றி

பாதையைத் தவறிடினும்,

கூவி விளித்தும் தன் மார்போடணைத்தன்பாய்

கோது  பொறுத்த நாதா!


4. மூர்க்ககுணம் கோபம் லோகம் சிற்றின்பமும்

மோக ஏக்கமானதைத்

தக்கியான்  தடுமாறித் தயங்கிடும் வேளையில்

தற்பரா தற்காத்தருள்வாய்.


5. ஆசை பாசம் பற்று ஆவலாய் நின்திருப்

பூசைப்பீடம் படைப்பேன்!

மோச வழிதனை முற்றும் அகற்றி என்

நேசனே நினைத் தொழுவேன்.


6. மரணமோ, ஜீவனோ, மறுமையோ, பூமியோ,

மகிமையோ, வருங்காலமோ,

பிற சிருஷ்டியோ, உயர்ந்ததோ, தாழ்ந்ததோ,

பிரித்திடுமோ தெய்வன்பை?


1.Deivanbin Vellamae Thiruvarul Thottramae

Meim Manathaananthame

Seiyaa nin sempaatham seavikka ev vealai

Aiyya Nin Adi paninthean


2.Sontham unathallaal soora vazhi sella

Enthaai Thunivonae Yaan

Punthikamalamaam Poomaalai Koorthu Nin

Porpaatham pidithu kolluvaen


3. Paava seattril Palavealai palamintri

Paathai thavaridinum

Koovi vizhithum Than maarpodanithanbaai

koothu poruththa naatha


4. Moorkkagunam kobam logam sittrinbamum

moga yeakkamaanathai

Thaakkiyaan Thadumaari Thayangidum Vealayil

Tharparaa Tharkaathukolluvaai


5, Aasai paasam pattru Aavalaai Ninthiru

Poosai peedam padaipean

Mosa vazhithanai muttrum agattri en

neasanae Ninai thozhuvean


6.Maranamo jeevano marumaiyo boomiyo

Magimaiyo varungaalmao

Pira sirushtiyo uyranthatho thaalznthatho

Pirithidumo Deivanbai


தெய்வன்பின் வெள்ளமே, திருவருள் - Deivanbin Vellamae Thiruvarul


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post