சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா - Salemin Raja Sangaiyin Raja

 சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா - Salemin Raja Sangaiyin Raja


1.சாலேமின் ராசா, சங்கையின் ராசா

ஸ்வாமி வாருமேன் – இந்த

தாரணி மீதினில் ஆளுகை செய்திட

சடுதி வாருமேன்


2.சீக்கிரம் வருவேனென்று ரைத்துப்போன

செல்வக் குமாரனே – இந்த

சீயோனின் மாதுகள் தேடித் திரிகின்ற

சேதி கேளீரோ?


3.எட்டி எட்டி உம்மை அண்ணாந்து பார்த்துக்

கண் பூத்துப் போகுதே;- நீர்

சுட்டிக் காட்டிப் போன வாக்குத்தத்தம்

நிறைவேறலாகுதே


4.நங்கை எருசலேம் பட்டினம் உம்மை

நாடித் தேடுதே ; – இந்த

நானிலத்திலுள்ள ஜீவ பிராணிகள்

தேடிவாடுதே


5.சாட்சியாக சுபவிசேஷம்

தாரணிமேவுதே; – உந்தன்

சாட்சிகளுடைய இரத்தங்களெல்லாம்

தாவிக்கூவுதே1.Salemin Raja Sangaiyin Raja

Swami Vaarumean -Intha

Thaarani Meethinil Aalugai Seithida

Saduthi Vaarumean


2.Seekkiram Varuvenentru Uraiththu Pona

Selva Kumaaranae - Intha

Seeyonin Maathukal Theadi Thirikintra

Seathi Kealiro


3.Etti Etti Ummai Annaanthu Pona

Kan Pooththu Poguthae Neer

Sutti Sutti Pona Vakkuthaththam

Niraivearalaaguthae


4.Nangai Erusaleam Pattinam Ummai

Naadi Theaduthae Intha 

Naanilaththilulla Jeeva Piraanikal

Theadi Vaaduthae


5.Saatchiyaa Subavisheasam

Thaarani Meavuthe Unthan

Saatchikaludaya Raththangalellaam

Thaavi Koovuthae 


சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா - Salemin Raja Sangaiyin Raja


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post