சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம் - Saruva Logathiba Namaskaram

 சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம் - Saruva Logathiba Namaskaram


1. சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்

சருவ சிருஷ்டிகனே, நமஸ்காரம்

தரை, கடல், உயிர்,

வான், சகலமும் படைத்த

தயாபர பிதாவே, நமஸ்காரம்


2. திரு அவதாரா, நமஸ்காரம்

ஜெகத் திரட்சகனே, நமஸ்காரம்

தரணியில் மனுடர்

உயிர் அடைந்தோங்கத்

தருவினில் மாண்டோர் நமஸ்காரம்


3. பரிசுத்த ஆவி, நமஸ்காரம்

பரம சற்குருவே, நமஸ்காரம்

அரூபியாய் அடியார்

அகத்தினில் வசிக்கும்

அரியசித்தே சதா நமஸ்காரம்


4. முத்தொழிலோனே, நமஸ்காரம்

மூன்றிலொன்றோனே, நமஸ்காரம்

கர்த்தாதி கர்த்தா, கருணாசமுத்திரா,

நித்திய திரியேகா, நமஸ்காரம்


1. Saruva Logathiba Namaskaram

Saruva Sirustiganae Namaskaram

Tharai Kadal Uyir Vaan Sagalamum Padaitha

Thayabara Namaskaram


2. Thiru Avathaara Namaskaram

Jegathi Ratchaganae Namaskaram

Tharaniyin Maanudar Uyir Adainthonga

Tharuvinil Maandoi Namaskaram


3. Parisutha Aavi Namaskaram

Parama Sarguruvae Namaskaram

Arubiyaai Adiyaar Agathinil Vasikkum

Ariya Sithey Sadha Namaskaram


4. Muththozhilonae Namaskaram

Moondrilondronae Namaskaram

Karthaathi Karthaa Karuna Samuththira

Nithya Thiriyegaa Namaskaram


சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம் - Saruva Logathiba Namaskaram


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post