சிலுவையைப் பற்றி நின்று - Siluvaiyai Pattri nintru

 சிலுவையைப் பற்றி நின்று - Siluvaiyai Pattri nintru


1. சிலுவையைப் பற்றி நின்று

துஞ்சும் மகனைக் கண்ணுற்று,

விம்மிப் பொங்கினார் ஈன்றாள்;

தெய்வ மாதா மயங்கினார்;

சஞ்சலத்தால் கலங்கினார்;

பாய்ந்ததாத்துமாவில் வாள்.


2. பாக்கியவதி மாதா உற்றார்

சிலுவையை நோக்கிப் பார்த்தார்;

அந்தோ, என்ன வேதனை!

ஏக புத்திரனிழந்து,

துக்க சாகரத்தில் ஆழ்ந்து,

சோகமுற்றனர் அன்னை.


3. இணையிலா இடருற்ற

அன்னை அருந்துயருற

யாவரும் உருகாரோ?

தெய்வ மைந்தன் தாயார் இந்த

துக்க பாத்திரம் அருந்த,

மாதாவோடழார் யாரோ?


4. தம் குமாரன் காயப்பட,

முள்ளால் கிரீடம் சூட்டப்பட,

இந்த நிந்தை நோக்கினார்;

நீதியற்ற தீர்ப்புப்பெற,

அன்பர், சீஷர் கைவிட்டோட

அவர் சாகவும் கண்டார்.


5. அன்பின் ஊற்றாம், இயேசு ஸ்வாமீ

உமதன்னைக்குள்ள பக்தி

எந்தன் நெஞ்சில் ஊற்றிடும்!

அன்பினால் என் உள்ளம் பொங்க

அனல் கொண்டகம் உருக

அருளைக் கடாட்சியும். ஆமென்.


1.Siluvaiyai Pattri Nintru

Thunjum Maganai Kannuttru

Vimmi Ponginaar Eentraal

Deiva Maatha Mayanginaar

Sanjalaththaal Kalanginaar

Paainthu Aaththumaavil Vaazh


2.Bakkiyavathi Maatha Uttraar

Siluvaiyai Nokki Paarththaar

Antho Enna Veadhanai

Yega Puththiranilanthu

Thukka Saakaraththil Aalnthu

Sogamuttanar Annai


3.Enaiyilla Idaruttra

Annai Arunthuyura

Yaavarum Urukaaro

Deiva Mainthan Thaayaar Intha

Thukka Paaththiram Aruntha

Maathavodalaar Yaaro


4.Tham Kumaaran Kaayappada

Mullaal Kreedam Soodappatta

Intha Ninthai Nokkinaar

Neethiyattra Theerppu Peara

Anbar Sheeshar Kaivittida

Avar Saagavum Kandaar


5.Anbin Oottraam Yeasu Swami

Uma Thannaikkulla Bakthi

Enthan Nenjil Oottridum

Anbinaal En Ullam Ponga

Anal Kondagam Uruga

Arulai Kadaatchiyum Amen.
சிலுவையைப் பற்றி நின்று - Siluvaiyai Pattri nintru

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post