சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே - Sollarum Meingnanarae

 சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே - Sollarum Meingnanarae


பல்லவி


சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே, மேன்மைப்ரபுவே,

சுரூபத் தரூபக் கோனாரே - உரை


அனுபல்லவி


வல்லறஞ் சிறந்து மனுவானாரே - உயர்

இல்லறந் துறந்து குடிலானாரே - உரை --சொல்


சரணங்கள்


1. மாடாயர் தேடும் வஸ்துபகாரி - மிகு

கேடாளர் நாடுங் கிறிஸ்து சற்காரி,

வையகம் புரப்பதற்கு வந்தாரே - அருள்

பெய்து நவமும் தவமுந் தந்தாரே - உரை - சொல்


2. அச்சய சவுந்தர அசரீரி - அதி

உச்சித சுதந்தர அருள்வாரி,

ஐயா வல்லாவே, மாதேவா - ஓ!

துய்யா, நல்லாவே, ஏகோவா - உரை - சொல்


3. பாவ வினை யாவையுந் தீர்த்தாரே - உயர்

தேவ சபையில் எமைச் சேர்த்தாரே

செல்லமாய் முகம் பார்த்தாரே - பெரும்

பொக்கிஷம்  போல் எமைச் சேர்த்தாரே - உரை - சொல்Sollarum Meingnanarae Meanmaipuravae

Surooba Tharooba Konaarae - Urai


Vallaranj Siranthu Manuvaanaarae Uyar

Illaranth Thuranthu Kudilaanaarae - Urai - Sol


1.Madaayar Theadu Vasthupagaari Migu

Keadaalar Naadum Kiristhu Sarkaari

Vaiyagam Purappatharku Vantharae Arul

Peithu Navamum Thavamum Thanthaarae - Urai - Sol


2.Atchaya Saundara Aasareeri Athi

Utchitha Suthanthara Arul Vaari

Aiyaa Vallaavae Maa Devaa Oh

Thuiyaa Nallaavae Yeakovaa - Urai - Sol


3.Paava Vinai Yaavaiyum Theerththaarae Uyar

Deva Sabaiyil Emai Searththaarae

Sellamaai Mugam Paarththarae Pearum

Pokkisham Poal Emai Searththaarae - Urai - Sol 


சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே - Sollarum Meingnanarae


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post