விருந்தைச் சேருமேன் - Virunthai Searumean

 விருந்தைச் சேருமேன் - Virunthai Searumean


1. விருந்தைச் சேருமேன்

அழைக்கிறார்

ஆகாரம் பாருமேன்

போஷிப்பிப்பார்

தாகத்தைத் தீர்க்கவும்

இயேசுவின் மார்பிலும்

சாய்ந்திளைப்பாறவும்

வா, பாவி, வா.


2. ஊற்றண்டை சேரவும்

ஜீவனுண்டாம்

பாடும் விசாரமும்

நீங்கும் எல்லாம்

நம்பி வந்தோருக்கு

திருப்தி உண்டாயிற்று

ஜீவாற்றின் அண்டைக்கு

வா, பாவி, வா.


3. மீட்பரின் பாதமும்

சேராவிடில்,

தோல்வியே நேரிடும்

போராட்டத்தில்

இயேசுவே வல்லவர்,

இயேசுவே நல்லவர்,

இயேசுவே ஆண்டவர்;

வா, பாவி, வா.


4. மோட்சத்தின் பாதையில்

முன் செல்லுவாய்

சிற்றின்ப வாழ்வினில்

ஏன் உழல்வாய்?

வாடாத கிரீடமும்

ஆனந்தக் களிப்பும்

பேர் வாழ்வும் பெறவும்

வா, பாவி, வா.


5. சேருவேன், இயேசுவே

ஏற்றுக்கொள்வீர்

பாவமும் அறவே

சுத்தம் செய்வீர்

அப்பாலே மோட்சத்தில்

ஆனந்தக் கடலில்

மூழ்கிப் பேரின்பத்தில்

கெம்பீரிப்பேன்.1.Virunthai Searumean

Alaikiraar

Aagaaram Paarumean

Poshippaar

Thaagaththai Theerkkavum

Yeasuvin Maarbilum

Saainthilai Paaravum

Vaa Paavi Vaa


2.Ootrandai Searavum

Jeevanundaam

Paadum Visaaramum

Neengum Ellaam

Nambi Vanthorkku

Thirupthi Undaayittru

Jeevattrin Andaikku

Vaa Paavi Vaa


3.Meetparin Paathamum

Searaavidil

Tholviyae Nearidum

Porattaththil

Yeasuvae Vallavar

Yeasuvae Nallavar

Yeasuvae Aandavar

Vaa Paavi Vaa


4.Motchaththin Paathaiyil

Mun Selluvaai

Sittrinba Vaalvinil

Yean Oolalvaai

Vaadaatha Kreedamum

Aanantha Kalippum

Pear Vaazhvum Pearvum

Vaa Paavi Vaa


5.Searuvean Yeasuvae

Yeattrukolluveer

Paavamum Aravae

Suththam Seiveer

Appaalae Motchaththil

Aanantha Kadalil

Moolgi Pearinbaththin

Kembeerippean


விருந்தைச் சேருமேன் - Virunthai Searumean


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post