மாமனோகரா இவ்வாலயம் - Maamanokaraa Ivvaalayam

 மாமனோகரா இவ்வாலயம் - Maamanokaraa Ivvaalayam


பல்லவி


மாமனோகரா! இவ்வாலயம்-வந்தருள் கூரும்,

மாமனோகரா! பராபரா!


சரணங்கள்


1. பூமியாளும் நாதனே, நரர்

போகம் நாடும் நீதனே!

நாமே வாழ்த்தும் தாசர் நடுவில்

தாமதம் இல்லாமல் எழுந்தருள்! - மா


2. நாதனே, இவ்வாலயத்தை

நலமாய்த் தந்தாய் தாசர்க்கே;

பாதம் போற்றி வாழ்த்துவோம்; குரு

பரனே, பராபரா, தினம். - மா


3. நின் திருத்தயை பொறுமை

நின் திரு மகிமையும்

சந்தமாய் நிறைந்திட இதில்

சந்ததம் ஈவாய் நின் ஆசியை. - மா


4. தோத்திரம் ஜெபம் தியானம்,

தூய்மையாம் பிரசங்கமும்,

பார்த்திபா இவ்வாலயத்தில்

பக்தியாகவே நடந்திட. - மா


5. நீதி ஞாயம் தெய்வபக்தி,

நேர்மைபேதத் தியானமும்

நாதனில் விசுவா சமும் மிஞ்சி

நன்கு போற்ற தாசர்க்கருள் புரி. - மாMaamanokaraa Ivvaalayam Vantharul Koorum

Maamanokaraa Parraparaa


1.Boomiyaalum Naathanae Narar

Pogam Naadum Neethanae

Naamae Vaalththum Thaasar Naduvil

Thaamatham Illamal Eluntharul


2.Naathanae Ivvaalayaththai

Nalamaai Thanthaai Thaasarkkae

Paatham Pottri Vaalththuvom 

Guru Paranae Paraaparaa Thinam


3.Nin Thiruththayai Porumai

Nin Thiru Magimaiyum

Santhamaai Nirainthida Ithil

Santhatham Eevaai Nin Aasiyai 


4.Thoththiram Jebam Thiyaanam

Thooimaiyaam Pirasangamum

Paarththibaa Ivvaalayaththil

Bakthiyaagavae Nadanthida


5.Neethi Gnaayam Deiva Bakthi

Nearmai Peatha Thiyanamum

Naathanil Visuvaasamum Minji

Nangu Pottra Thaasarkkarul Puri


மாமனோகரா இவ்வாலயம் - Maamanokaraa Ivvaalayam


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post