மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே - Moolaikal Kirsithuvae

 மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே - Moolaikal Kirsithuvae


1. மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

அவர் மேல் கட்டுவோம்;

அவர் மெய் பக்தரே

விண்ணில் வசிப்போராம்

   அவரின் அன்பை நம்புவோம்

   தயை பேரின்பம் பெறுவோம்.


2. எம் ஸ்தோத்ரப் பாடலால்

ஆலயம் முழங்கும்

ஏறிடும் எம் நாவால்

திரியேகர் துதியும்

   மா நாமம் மிக்கப் போற்றுவோம்

   ஆனந்தம் ஆர்க்கப் பாடுவோம்.


3. கிருபாகரா, இங்கே

தங்கியே கேட்டிடும்,

மா ஊக்க ஜெபமே

பக்தியாம் வேண்டலும்

   வணங்கும் அனைவோருமே

   பெற்றிட ஆசி மாரியே.


4. வேண்டும் விண் கிருபை

அடியார் பெற்றிட

பெற்ற நற்கிருபை

என்றென்றும் தங்கிட

   உம் தாசரைத் தற்காத்திடும்

   விண் நித்திய ஓய்வில் சேர்த்திடும்




1.Moolaikal Kirsithuvae

Avar Mael Kattuvom

Avar Mei Baktharae

Vinnil Vasipporaam

  Avarin Anbai Nambuvom

  Thayai Pearinbam Pearuvom


2.Em Sthothra Paadalaal

Aalayam Mulangum

Yearidum Em Naavaal

Thiriyeagar Thuthiyum

   Maa Naamam Mikka Pottruvom

   Aanantham Aarkka Paaduvom


3.Kirubakara Engae

Thangiyae Keattidum

Maa Ookka Jebamae

Bakthiyaam Veandalum

  Vangangum Anaivaorumae

  Pettrida Aasi Maariyae


4.Veandum Vin Kirubai

Adiyaar Pettrida

Pettra Narkiriyai

Entrendum Thangida

  Um Thaasarai Tharkaaththidum

  Vin Niththiya Ooiyil Searththidum



மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே - Moolaikal Kirsithuvae

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post