உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் - Um Prasannam Vanjikiren

 உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் - Um Prasannam Vanjikiren 


உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் 

சந்ததம் ஈந்திடுமே

தகுதியற்ற பாத்திரம் நான் 

கிருபையால் வனைந்திடுமே

கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் 

உயர்த்திடும் பரிசுத்தரே

ஸ்வாசமுள்ளோர் பணிந்து போற்றும் 

மகிமைக்கு பாத்திரரே


ஆராதனை ஆராதனை 

தூயாதி தூயவரே ஆ ஆ ஆ... 

அல்லேலூயா அல்லேலூயா 

பெலனே என் கன்மலையே (2)


மகிமையின் மேகம் மகிமையின் மேகம் 

ஸ்தலத்தின்மேல் அசைவாடுமே 

சுயம் எண்ணில் சாய அனலாய் எழும்ப 

உம் ஆவியால் உயிர்ப்பியுமே (2)


ஓ ஓ ஓ... பனி போல உம் பிரசன்னம் 

என்னை நிரப்பிடுமே ஆ ஆ ஆ... 

அக்கினியின் நாவுகள் 

என்மேல் அமர்ந்திடுமே (ஆராதனை)


Um Prasannam Vanjikiren song lyrics in English 


Um Prasannam Vanjikiren 

Santhadham Yeenthidume

Thaguthiyatra Paathiram Naan

Kirubaiyal Vanainthidume – 2

Kerubeengal Serabeengal 

Uyarthidum Parisuthare

Swasamullor Paninthu Potrum

Magimaiku Pathirare


Aaradhanai Aaradhanai

Thuyathi Thuyavare  Aa Aa Aa

Alleluia Alleluia

Belane En Kanmalaiye – 2


Magimaiyin Megam Magimaiyin Megam

Sthalathinmel Asaivadume

Suyam Ennil Saaya

Analai Ezhumba 

Um Aaviyal Uyirpiyume – 2


Oh Oh Oh Panipola Um Prasannam

Ennai Nirapidume

Aa Aa Aa Akkiniyin Naavugal

Enmel Amarnthidume (Aaradhanai)


உம் பிரசன்னம் வாஞ்சிக்கிறேன் - Um Prasannam Vanjikiren


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post