மணவாளன் வருகிறார் - Manavalan Varugirar

 மணவாளன் வருகிறார் - Manavalan Varugirar

 

மணவாளன் வருகிறார் மகாராஜன் வருகிறார்

மகாதேவன் வருகிறார் நம் இயேசு வருகிறார்


நீ ஆயத்தமா ஆயத்தமா ஆயத்தமா

இன்றைக்கே  ஆயத்தமா ஆயத்தமா ஆயத்தமா  


1.தேவன் வருகிறார் நம் தேவன் வருகிறார் 

ராஜன் வருகிறார் மகாராஜன் வருகிறார் 


2.தேவன் உன்னை அழைத்துச் செல்ல வருகிறார்

உன் பாவ வழியை விட்டு வர ஆயத்தமா 


3.தீவட்டியும் எண்ணெயும் கொண்டு செல்வாயா

உன் தேவனை தரிசிக்க எழும்பிப் போவாயா 


3.தூதரோடும் வருகிறார் எக்காளத்தோடும் வருகிறார் 

அழைத்துச் செல்ல வருகிறார் நம் தேவன் வருகிறார்


Manavalan Varugirar song lyrics in english


Manavalan Varugirar Maharajan Varukiraar

Maha Devan Varukirar Nam Yesu Varukiraar


Nee Aayaththama Aayaththama Aayaththama

Intraikkae Aayaththama Aayaththama Aayaththama


1.Devan Varukiraar Nam Devan Varukiraar

Raajan Varukiraar Maharajan Varukiraar


2.Devan Unnai Alaithu Sella Varukiraar

Un Paava Vazhiyai Vittu Vara Aayaththama


3.Theevattiyum Ennaiyum Kondu Selvaya

Un Devanai Tharisikka Elumbi Povaya


3.Thootharodum Varukiraar Ekkalathodum Varukiraar

Alaithu Sella Varukiraar Nam Devan Varukiraar
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post