உம்மைத் துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் - Ummai thuthikkirom yaavukkum

 உம்மைத் துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் - Ummai thuthikkirom yaavukkum


1.உம்மைத் துதிக்கிறோம் யாவுக்கும்

வல்ல பிதாவே

உம்மைப் பணிகிறோம் ஸ்வாமி

ராஜாதி ராஜாவே

உமது மா மகிமைக்காக கர்த்தா

ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோமே


2.கிறிஸ்துவே இரங்கும் சுதனே

கடன் செலுத்தி

லோகத்தின் பாவத்தை நீக்கிடும்

தெய்வாட்டுக்குட்டி

எங்கள் மனு கேளும் பிதாவினது

ஆசனத் தோழா இரங்கும்


3.நித்திய பிதாவின் மகிமையில்

இயேசுவே நீரே

பரிசுத்தாவியோடேகமாய்

ஆளுகிறீரே

ஏகமாய் நீர் அர்ச்சிக்கப்படுகிறீர்

உன்னத கர்த்தரே ஆமேன்


1.Ummai thuthikkirom yaavukkum

Valla Pithave

Ummai panigirom Swami

Rajathi Rajave

Umathu maa magimaikkaaga Kartthaa

Sthotthiram sollugiromae


2.Kiristhuve irangum Suthane

Kadan seluthi

Logatthin paavatthai neekkidum

deivattukkutti

Engal manu kelum Pidhavinathu

Aasana Thozhaa irangum


3.Nitthiya Pidaavin magimaiyil

Yesuve Neere

Parisutthaaviyodekamay

Aalukireerae

Egamaai Neer arcchikkappadukireer

Unnada Kartthare Amen


உம்மைத் துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் - Ummai thuthikkirom yaavukkum song lyrics


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post