பின் செல்வேன் என் மீட்பரே - Pin Selluvean En Meetparae

 பின் செல்வேன் என் மீட்பரே - Pin Selluvean En Meetparae

பல்லவி


பின் செல்வேன் என் மீட்பரே - நானும்மைப்

பின் செல்வேன் என் மீட்பரே


அனுபல்லவி


நான் செய்த பாவங்கள் நின் தயவால் தீர

நாதா ஜீவன் விட்டாய் வன் குருசில் அதால்


சரணங்கள்


1. என் சிலுவையை எடுத்தேன் - எல்லாம் விட்டு

என்றும் நின்னையே அடுத்தேன்

நின் திருப்பாதத் தடங்களை நோக்கி நான்

நித்தமும் சென்று உம் சித்தம் என்றும் செய்து - பின்


2. சிங்கம்போல கெர்ச்சித்தே - எந்தன் நேசரே

சீறி மிக வெதிர்த்தே

கங்குல் பகலும் தீ அம்பு என்மேல் எய்யும்

கடியின்மேல் ஜெயம் பெற்று அடியேன் நின்னருள் பெற்று - பின்


3.நெருக்கம் செய்தால் மனுஷர் - அதென்னையுன் 

நெஞ்சண்டை யோட்டுவதாம்

யாரிடத்தில் பல சோதனைகள் பதைத்தாலும் 

பார்த்திபனே; உன்னை ஒருபோதுமே விடேன்


4.காசினியோர்கள் என்னைப் பகைத்தாலும் 

காதல னேசு உன்னைப்

பாசமதாகவே பணிந்து தொழுவேனே; 

பாக்கிய நகரில் பின் உன்னோடு வாழ்வேனேPin Selluvean En Meetparae - Nanummai

Pin Selluvean En Meetparae


Naan Seitha Paavangal Nin Thayavaal Theera

Naathaa Jeevan Vittaai Vn kurusil Athaal


1.En Siluvaiyai Eduththean - Ellaam Vittu

Entrum Ninnaiyae Aduththean

Nin Thiruppaatham Thadangalai Nokki Naan

Niththamum Sntru Um Siththam Entrum Seithu


2.Singam Pola Kerchitthae Enthan Neasare

Seeri Miga Vethirththae

Kangul Pagalum Thee Ambu EnMeal Eiyum

Kadiyin Meal Jeyam Pettru Adiyean Ninnarul Pettru


3.Nerukkam Seithaal Manushar Athennai Un

Nenjandai Yottuvathaam

Yaaridaththil Pala Sothaigal Pagaiththaalum

Paarththipanae Unnai Oru Pothumae Videan


4.Kaasiniyorkal Ennai Pagaiththaalum

Kaathalan Yeasu Unnai

Paasamathaagavae Paninthu thozhuveanae

Bakkiya Nagaril Pin Unnodou Vaazhveanae 


பின் செல்வேன் என் மீட்பரே - Pin Selluvean En Meetparae


பல்லவி


பின் செல்வேன் என் மீட்பரே - நானும்மைப்

பின் செல்வேன் என் மீட்பரே


அனுபல்லவி


நான் செய்த பாவங்கள் நின் தயவால் தீர

நாதா ஜீவன் விட்டாய் வன் குருசில் அதால்


சரணங்கள்


1. என் சிலுவையை எடுத்தேன் - எல்லாம் விட்டு

என்றும் நின்னையே அடுத்தேன்

நின் திருப்பாதத் தடங்களை நோக்கி நான்

நித்தமும் சென்று உம் சித்தம் என்றும் செய்து - பின்


2. சிங்கம்போல கெர்ச்சித்தே - எந்தன் நேசரே

சீறி மிக வெதிர்த்தே

கங்குல் பகலும் தீ அம்பு என்மேல் எய்யும்

கடியின்மேல் ஜெயம் பெற்று அடியேன் நின்னருள் பெற்று - பின்


3. நெருக்கஞ் செய்தால் மனுஷர் - அதென்னை உன்

நெஞ்சண்டை யோட்டுவதாம்;

கருக்கான சோதனை கடினமாய் வதைத்தாலும்

உருக்கமுள்ளோனே! உனை ஒருபோதுமே விடேன் - பின்


Pin Selluvean En Meetparae - Nanummai

Pin Selluvean En Meetparae


Naan Seitha Paavangal Nin Thayavaal Theera

Naathaa Jeevan Vittaai Vn kurusil Athaal


1.En Siluvaiyai Eduththean - Ellaam Vittu

Entrum Ninnaiyae Aduththean

Nin Thiruppaatham Thadangalai Nokki Naan

Niththamum Sntru Um Siththam Entrum Seithu


2.Singam Pola Kerchitthae Enthan Neasare

Seeri Miga Vethirththae

Kangul Pagalum Thee Ambu EnMeal Eiyum

Kadiyin Meal Jeyam Pettru Adiyean Ninnarul Pettru


4.Nerukkam Seithaal Manushar Athennai Un

Nenjandai Yottuvathaam

Karukkaana Sothanai Kadinamaai Vathaithaalum

Urukkamullonai Unai Orupothumae Videan 


பின் செல்வேன் என் மீட்பரே - Pin Selluvean En Meetparae


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post