பவனி செல்கின்றார் ராசா - Bavani Selkintar Raasaa

 பவனி செல்கின்றார் ராசா - Bavani Selkintar Raasaa

பவனி செல்கின்றார் ராசா – நாம்

பாடிப் புகழ்வோம் நேசா


அவனிதனிலே மறிமேல் ஏறி

ஆனந்தம் பரமானந்தம்


1.எருசலேமின் பதியே – சுரர்

கரிசனையுள்ள நிதியே!

அருகில் நின்ற அனைவர் போற்றும்

அரசே, எங்கள் சிரசே!


2.பன்னிரண்டு சீஷர் சென்று – நின்று

பாங்காய் வஸ்திரம் விரிக்க

நன்னயம்சேர் மனுவின் சேனை

நாதம் கீதம் ஓத


3.குருத்தோலைகள் பிடிக்க – பாலர்

கும்புகும்பாகவே நடிக்க

பெருத்த தொனியாய் ஓசன்னாவென்று

போற்ற மனம் தேற்றBavani Selkintar Raasaa - Naam

Paadi Pukazhlvom Naesaa


Avanithanilae Marimael Yeari

Aanantham Paramaanantham


1.Erusalaemin Pathiyae - Surar

karisanaiyulla Nithiyae!

Arukil Nintra Anaivar Pottrum

Arase, Engal Sirase!


2.Panniranndu Sheeshar Sentru - Nintu

Paangaai Vasthiram Virikka

Nannayam sear Manuvin Seanai

Naatham Geetham Ootha


3.kuruththolaikal Pidikka - Paalar

kumpukumpaakavae Nadikka

Pearutha Thoniyaai Osannaaventru

Pottra Manam Theattra


பவனி செல்கின்றார் ராசா - Bavani Selkintar Raasaa


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post