சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும் - Suththa Aavi Ennil Thangum

 சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும் - Suththa Aavi Ennil Thangum


1.சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும் ,

நானும் சுத்தன் ஆகவே :

பாவ அழுக்கெல்லாம் நீக்கும் ;

உம் ஆலயமாகவே

என்னை நீர் சிங்காரியும்

வாசம் பண்ணும் நித்தமும்


2. சத்திய ஆவி, என்னில் தங்கும் ,

நானும் சத்யன் ஆகவே :

தெய்வ பக்தி என்னில் முற்றும்

வளர்ந்தேறச் செய்யுமே :

நீர் என்னில் பிரவேசியும் ,

ஆண்டு கொள்ளும் நித்தமும் .


3. நேச ஆவி , என்னில் தங்கும்

நானும் நேசன் ஆகவே :

துர்ச் சுபாவம் போகப் பண்ணும் :

அன்பில் நான் வேரூன்றவே

அன்பின் ஸ்வாலை எழுப்பும் ,

மென் மேலும் வளர்ந்திடும்.


4. வல்ல ஆவி என்னில் தங்கும் ;

நானும் வல்லோன் ஆகவே ;

சாத்தான் என்னை தூண்டிவிடும்

போது ஜெயங் கொள்ளவே

நீர் என் பக்கத்தில் இரும்

என்னை பலப்படுத்தும்.


5. நல்ல ஆவி என்னில் தங்கும்

நானும் நல்லோன் ஆகவே ;

பகை மேட்டிமை , விரோதம்

மற்றும் தீமை யாவுமே

என்னை விட்ட கற்றுமேன்,

என்னை சீர்ப்படுத்துமேன்


6.தெய்வ ஆவி என்னில் தங்கும்

நானும் உம்மில் தங்கவே

மோட்ச பாதையில் நடத்தும்

இயேசுவின் முகத்தையே

தெளிவாகக் காண்பியும்

என்னை முற்றும் ரட்சியும்1.Suththa Aavi Ennil Thangum

Naanum Suththan Aagavae

Paava Alukellaam Neekkum

Um Aalayamagavae

Ennai Neer Singaariyum

Vaasam Pannum Niththamum


2.Saththiya Aavi Ennil Thangum

Naanum Sathyan Aagavae 

Deiva Bakthil Ennil Muttrum

Valarntheara Seiyumae

Neer Ennil Piraveasiyum

Aandu Kollum Niththamum


3.Neasa Aavi Ennil Thangum

Naanum Neasan Aagavae

Thur Subaavam Poga Pannum

Anbil Naan Vearuntravae

Anbain Swaalai Eluppum

Men Mealum Valarnthidum


4.Valla Aavi Ennil Thangum

Naanum Vallon Aagavae

Saaththaan Ennai Thoondividum

Pothu Jeyam Kollavae

Neer En Pakkaththil Irum

Ennai Belapaduththum


5.Nalla Aavi Ennil Thangum

Naanum Nallon Aagavae

Pagai Meattimai Virotham

Mattrum Theemai Yaavumae

Ennai Vitta Kattrumean

Ennai Seerpaduththumean


6.Deiva Aavi Ennil Thangum

Naanum Ummil Thangavae

Motcha Paathaiyil Nadaththum

Yeasuvin Mugaththaiyae

Thealivaaga Kaanbiyum

Ennai Muttrum Ratchiyumசுத்த ஆவி என்னில் தங்கும் - Suththa Aavi Ennil Thangum


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post